Rinus Blommaert

 

Beeldend Kunstenaar

tekeningen/schilderijen

Ovaal: Zelfportretten

Het zelfportret is een belangrijk en op zichzelf staand thema, dat door de eeuwen heen door schilders is onderzocht.

Soms wordt alleen de schilder zelf afgebeeld, maar het kan ook uitgebreid worden met schilders-attributen of een gedeelte van het atelier.

Alleen bij het zelfportret ben je je volledig bewust van zowel de binnen- als buitenkant van je onderwerp.

Rinus zoekt vaak naar de uitdrukking van gemoedstoestanden door steeds andere houdingen en gezichts-uitdrukkingen te schilderen.

Zelfportret met theepot op palet

Zelfportret in wintertooi

Zelfportret met kleihoofdje van Roelof

Zelfportret met masker op palet

Zelfportret achter ezel met alpinopet van pa